Hopp til hovedinnhold
Ledsagerbevis logo

Tilgjengelighetserklæring for nettsiden ledsagerbevis.no

Universell utforming av nettsiden ledsagerbevis.no

Ledsagerbevis.no er en hjemmeside med informasjon til innbygger om digitalt ledsagerbevis. KS Digitale fellestjenester er ansvarlig for publisering av informasjon og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er ansvarlig for det faglige innholdet.

Vårt mål er å gjøre nettsiden så intuitiv som mulig for alle brukere. Vi arbeider kontinuerlig for å oppfylle alle krav innenfor WCAG-standarden.

Dette jobber vi med

Tjenesten er under kontinuerlig utvikling. For alle avvik som vi avdekker under testing, blir det opprettet sak om endringsbehov som overføres til vår utviklingsavdeling. Ettersom avvik blir rettet, oppdaterer vi vår WCAG-sjekkliste. Mer informasjon om hvordan vi jobber med å oppfylle WCAG-kravene, finner du på vår nettside om tilgjengelighetserklæring og WCAG-sjekklister.