Hopp til hovedinnhold
Ledsagerbevis logo

Personvernerklæring for Fiks digitalt ledsagerbevis

Fiks digitalt ledsagerbevis med tilhørende nettside ledsagerbevis.no er utarbeidet for norske kommuner av KS, kommunesektorens organisasjon på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Tjenesten er etablert på Fiks-plattformen.

Kommunen er behandlingsansvarlig

Fiks digitalt ledsagerbevis benyttes av kommuner. Det er den enkelte kommune som har ansvaret for behandlingen av dine personopplysninger som vises i digitalt ledsagerbevis. Dette kan du lese mer om i din kommunes personvernerklæring. Den finner du på kommunens hjemmeside.

1. Innledning

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi, som databehandler, behandler personopplysninger i forbindelse med tjenesten Digitalt ledsagerbevis. Vi i KS Digitale fellestjenester AS er opptatt av å ivareta ditt personvern og overholde bestemmelsene i EUs personvernforordning (GDPR).

2. Tjenestebeskrivelser

Digitalt ledsagerbevis er et saksbandlingsverktøy hvor kommunen utsteder ledsagerbevis.

2.1 Saksbehandleren registrerer opplysninger som fødselsnummer, navn, etternavn, adresse og telefonnummer, og laster opp bilde, skriver inn antall ledsagere og hvor lenge ledsagerbeviset er gyldig. Brevet som blir sendt til eieren av ledsagerbeviset, går via SvarUt digitalt eller per post.

2.2 Digitalt ledsagerbevis har også en app der eieren av ledsagerbeviset kan laste ned beviset digitalt på mobilen. Appen støtter iOS og Android, og en kan også vise ledsagerbeviset i en nettleser.

2.3 Ledsagerbevis.no er en nettside som informerer innbyggerne om digitalt ledsagerbevis.

3. Databehandler

Databehandler for Digitalt ledsagerbevis er KS-Digitale fellestjenester AS, 931 796 003. For spørsmål angående behandling av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss på fiks-sikkerhet@ks.no.

4. Behandlingsansvarlig og personvernombud

Behandlingsansvarlig for personopplysningene som behandles i Digitalt ledsagerbevis, er den enkelte kommune. Den enkelte kommunes personvernombud er ansvarlig for å overvåke og veiledekommunen i personvernspørsmål. Kontaktinformasjon til personvernombudet i den aktuelle kommunen finnes på kommunens nettside.

5. Personopplysninger og formålet med behandlingen

For Digitalt ledsagerbevis behandler vi personopplysninger som er nødvendige for å levere tjenesten, inkludert navn, kontaktinformasjon og innholdet i brevet som sendes gjennom tjenesten. Formålet er å sikre en trygg og effektiv utsending av brev til innbygger.

6. Mottakere av personopplysningene

Personopplysningene vi behandler i digitalt ledsagerbevis, deles kun med den enkelte innbygger som har bestilt ledsagerbevis eller registreres som foreldre eller verge. Vi deler ikke personopplysningene med andre parter, med mindre det er pålagt oss ved lov eller med samtykke fra den registrerte.

7. Lagring og sikring av personopplysninger

Vi lagrer personopplysningene så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller som pålagt av lovgivningen. Vi har implementert nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene mot uautorisert tilgang, endring, sletting eller spredning.

8. Dine rettigheter

Som registrert har du rett til innsyn, retting, sletting, begrensning av behandling, dataportabilitet og å protestere mot behandling av personopplysningene dine. For å benytte deg av disse rettighetene, kan du kontakte den enkelte kommunes personvernombud.

9. Endringer i personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å oppdatere denne personvernerklæringen når det er nødvendig. Eventuelle endringer vil bli kommunisert i god tid før de trer i kraft. Vi anbefaler at du jevnlig gjennomgår denne personvernerklæringen for å holde deg oppdatert om hvordan vi behandler personopplysninger.

10. Klage til tilsynsmyndigheten

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke er i tråd med personvernforordningen (GDPR), har du rett til å klage til Datatilsynet. Kontaktinformasjon til Datatilsynet finnes på deres nettside, datatilsynet.no.

11. Kontaktinformasjon

Den enkelte kommune har et eget personvernombud. Dette ombudet kan hjelpe deg hvis du har spørsmål om innsyn, retting, sletting eller uthenting av informasjon om deg fra kommunens systemer. Du finner kontaktopplysninger til personvernombudet på kommunens nettside. Hvis du ikke finner det du leter etter, hos din kommune, eller har spørsmål til KS Digitale fellestjenester AS om denne personvernerklæringen eller vår behandling av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss på fiks-sikkerhet@ks.no.